top of page
  • รูปภาพนักเขียนสมภพ แจ่มจันทร์

ประเด็นพิจารณาสำหรับเลือกบริการจากนักจิตวิทยา

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ค.

ปัจจุบันผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางจิตใจมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากการไปพบจิตแพทย์แล้ว หลายคนมองหานักจิตวิทยาเพื่อรับบริการการปรึกษาร่วมด้วย หรือบางคนก็อยากพูดคุยกับนักจิตวิทยาเพียงอย่างเดียว เพราะคิดว่าตนเองไม่ได้มีความผิดปกติอะไร


ด้วยข้อจำกัดของบริการในโรงพยาบาล ทำให้คนทั่วไปไม่อาจพบกับนักจิตวิทยาได้ง่ายนัก คนจำนวนหนึ่งจึงตัดสินใจไปพบนักจิตวิทยาจากสถานที่ให้บริการอื่น เช่น คลินิกส่วนตัว หรือศูนย์บริการการปรึกษาของเอกชน แต่คำถามที่คนส่วนใหญ่มักจะถามก็คือ เราจะมีวิธีเลือกบริการจากนักจิตวิทยาอย่างไร


ในบทความนี้ ผมจะกล่าวถึงสิ่งที่คุณควรคำนึงก่อนตัดสินใจรับบริการจากนักจิตวิทยาที่ให้บริการแบบส่วนตัว (private practice) เพื่อประโยชน์สูงสุดที่คุณจะได้รับจากบริการครับ 

1. วุฒิการศึกษา / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


ประเด็นแรกที่คุณควรพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจเข้ารับบริการคือ วุฒิการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ที่เป็นนักจิตวิทยาจะต้องสำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันนักจิตวิทยาสาขาเดียวที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ นักจิตวิทยาคลินิก ภายใต้ พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ ส่วนนักจิตวิทยาสาขาอื่น ๆ มีเพียงวุฒิการศึกษาเท่านั้นที่ยืนยันคุณสมบัติในการให้บริการ หากคุณไม่มั่นใจว่าผู้ที่จะให้บริการแก่คุณมีวุฒิการศึกษา / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่ สามารถสอบถามองค์กรต้นสังกัดของนักจิตวิทยาก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการ


 

2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน


ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคือปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ หากคุณต้องการนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพอสมควร คุณอาจพิจารณาเลือกนักจิตวิทยาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะมีจำนวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติมากกว่านักจิตวิทยาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ คุณอาจพิจารณาประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของนักจิตวิทยาคนนั้น ๆ ร่วมด้วยว่าทำงานมาแล้วกี่ปีและมีความเชี่ยวชาญด้านใด


 

3. สถานที่ให้บริการ


สถานที่ให้บริการคืออีกประเด็นหนึ่งที่คุณควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการ คุณควรคำนึงถึงความสะดวกของตนเองในการเดินทางไปรับบริการ โดยเลือกสถานที่ให้บริการที่อยู่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน หรือสถานที่ให้บริการที่คุณเข้าถึงได้สะดวก เนื่องจากในบางกรณีคุณอาจจำเป็นต้องมาพบนักจิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง การเลือกสถานที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้คุณเข้ารับบริการได้ตามนัดหมายและลดข้อจำกัดในการเดินทาง


 

4. อัตราค่าบริการ


ประเด็นสุดท้ายที่ต้องคำนึงก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการคืออัตราค่าบริการ สถานที่ให้บริการแต่ละแห่งมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สถานที่ตั้ง ประสบการณ์ของนักจิตวิทยา รูปแบบการให้บริการ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม อัตราค่าบริการไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของบริการเสมอไป และไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสามารถของนักจิตวิทยา คุณควรเลือกสถานที่ให้บริการที่มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับกำลังของตน


 

ที่ผมกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแนวทางคร่าว ๆ ในการเลือกผู้ให้บริการเท่านั้นครับ ถึงที่สุดแล้ว ความสามารถด้านการช่วยเหลือทางจิตใจก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของนักจิตวิทยาแต่ละคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์เสมอไป และไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่า เมื่อคุณไปพบนักจิตวิทยาแล้ว ปัญหาของคุณจะคลี่คลายได้ในทุกกรณี

อย่างน้อยที่สุด การพิจารณาประเด็นเหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าบริการที่คุณเลือกนั้นอิงอยู่กับองค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือและดำเนินการตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์และการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้รับบริการเป็นหลัก


 

สมภพ แจ่มจันทร์
นักจิตวิทยาการปรึกษา

Comments


bottom of page