25/5 ซอยเลิศปัญญา ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0801424729

©2017 BY KNOWING MIND. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Counseling Service

ปัญหาทางสุขภาพจิตของคนเรามีหลายระดับ ตั้งแต่ความเครียดและความวิตกกังวลทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการมีอาการผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

 

ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตระดับใด หากคุณรู้สึกว่าตนเองไม่อาจรับมือกับปัญหาที่กำลังเผชิญ และคนรอบข้างไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ การตัดสินใจเข้ารับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ปัจจุบันบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมีหลายรูปแบบ หากคุณไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน KNOWING MIND ขอแนะนำบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา บริการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาของตนเองมากขึ้น และพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา รวมถึงการส่งต่อเข้ารับบริการที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาของคุณต่อไป

การเข้าใจตนเองคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาคืออะไร

 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ การช่วยเหลือทางจิตใจรูปแบบหนึ่งที่อาศัยกลวิธีทางจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ได้รับการฝึกปฏิบัติทางด้านนี้โดยตรง มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการจัดการกับปัญหาในชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสมและมีสุขภาวะที่ดีในการดำเนินชีวิต

กระบวนการของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นอย่างไร

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้รับบริการ โดยอาศัยการสนทนาเพื่อมุ่งทำความเข้าใจที่มาของอารมณ์ทางลบ แบบแผนทางความคิดที่ก่อปัญหา และรูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และช่วยผู้รับบริการค้นหาวิธีการรับมือกับปัญหาของตนอย่างเหมาะสม

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเหมาะกับใคร

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเหมาะสำหรับผู้ที่ประสบกับปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาทางความคิด หรือปัญหาทางพฤติกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ การทำงาน การเรียน สัมพันธภาพ ฯลฯ 

ส่วนผู้ที่ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมีปัญหาในชีวิต แต่ต้องการทำความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ก็สามารถเข้ารับบริการได้เช่นกัน

ประเด็นและลักษณะของปัญหา

ประเด็นของปัญหา ได้แก่

 • สัมพันธภาพกับคนรัก

 • ความสัมพันธ์ในครอบครัว

 • การทำงาน

 • การเรียน

 • การสูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิต

 • การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง

 • อัตลักษณ์ทางเพศ

 • ฯลฯ

 

ลักษณะของปัญหา ได้แก่

 • ความเศร้า

 • ความวิตกกังวล

 • ความกลัว

 • ความเครียด

 • ความสับสน

 • ย้ำคิดย้ำทำ

 • การเสพติด

 • ฯลฯ

การให้บริการโดยนักจิตวิทยาการปรึกษา

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาของ KNOWING MIND ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาการปรึกษา ที่ผ่านการศึกษาและการฝึกปฏิบัติโดยตรงในด้านนี้จากสถาบันชั้นนำของประเทศ และมีประสบการณ์ในการให้บริการมามากกว่า 10 ปี

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาของ KNOWING MIND ดำเนินการตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักจิตวิทยา โดยคำนึงถึงการเก็บรักษาความลับและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)

 • บุคคลทั่วไป ครั้งละ 1,500 บาท

 • นักเรียน/นักศึกษา ครั้งละ 1,000 บาท

วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)

 • ครั้งละ 1,800 บาท

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว/คู่สมรส

 • ครั้งละ 2,000 บาท

ตรวจสอบตารางเวลานัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0801424729, 0866884451, 0851518995

หรือสอบถามผ่านทาง FB: KNOWING MIND