top of page
KMG Logo-01.jpg

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

COUNSELING

ปัญหาทางสุขภาพจิตของคนเรามีหลายระดับ ตั้งแต่ความเครียดและความวิตกกังวลทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการมีอาการผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

 

ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตระดับใด หากคุณรู้สึกว่าตนเองไม่อาจรับมือกับปัญหาที่กำลังเผชิญ และคนรอบข้างไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ การตัดสินใจเข้ารับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ปัจจุบันการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมีหลายรูปแบบ หากคุณไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน โนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์ขอแนะนำบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา บริการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาของตนเองมากขึ้น และพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา รวมถึงการส่งต่อเข้ารับบริการที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาของคุณต่อไป

green%20leafed%20plant%20in%20glass%20ja

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาคืออะไร

 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ การช่วยเหลือทางจิตใจรูปแบบหนึ่งที่อาศัยกลวิธีทางจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ได้รับการฝึกปฏิบัติทางด้านนี้โดยตรง มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการจัดการกับปัญหาในชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสมและมีสุขภาวะที่ดีในการดำเนินชีวิต

กระบวนการเป็นอย่างไร

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้รับบริการ โดยอาศัยการสนทนาเพื่อมุ่งทำความเข้าใจที่มาของอารมณ์ทางลบ แบบแผนทางความคิดที่ก่อปัญหา และรูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และช่วยผู้รับบริการค้นหาวิธีการรับมือกับปัญหาของตนอย่างเหมาะสม

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเหมาะกับใคร

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเหมาะสำหรับผู้ที่ประสบกับปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาทางความคิด หรือปัญหาทางพฤติกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ การทำงาน การเรียน สัมพันธภาพ ฯลฯ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมีปัญหาในชีวิต แต่ต้องการทำความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ก็สามารถเข้ารับบริการได้เช่นกัน

ประเด็นและลักษณะของปัญหา

ประเด็นของปัญหาในชีวิต ได้แก่

 • สัมพันธภาพกับคนรัก - สื่อสารไม่เข้าใจกัน, ลืมคนรักเก่าไม่ได้, ถูกนอกใจ, ความต้องการไม่ตรงกัน, อยากยุติความสัมพันธ์ ฯลฯ

 • ความสัมพันธ์ในครอบครัว - ถูกกดดัน, ไม่มีอิสระ, ทัศนคติไม่ตรงกัน, แบกรับความคาดหวัง, ฝืนใจทำสิ่งที่ไม่ต้องการ ฯลฯ

 • การทำงาน - ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน, ไม่ก้าวหน้า, ถูกกลั่นแกล้ง, ทำงานที่ไม่ชอบ, หมดไฟในการทำงาน ฯลฯ

 • การเรียน - เรียนสิ่งที่ไม่ชอบ, คาดหวังต่อตัวเองสูง, ไม่มีวินัยในตนเอง, ไม่มีเป้าหมายในอนาคต, ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ฯลฯ

 • การสูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิต - คนรักเสียชีวิต, เลิกรากับคนรัก, มีความจำเป็นต้องอยู่ห่างไกลกัน ฯลฯ

 • การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง - ย้ายที่อยู่, เปลี่ยนงาน, เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่, มีลูก, เกษียณการทำงาน ฯลฯ

 • ปัญหาชีวิตอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต

การให้บริการโดยนักจิตวิทยาการปรึกษา

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาของโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาการปรึกษา ที่ผ่านการศึกษาและการฝึกปฏิบัติโดยตรงในด้านนี้จากสถาบันชั้นนำของประเทศ และมีประสบการณ์ในการให้บริการมามากกว่า 10 ปี ให้บริการผู้มาปรึกษาหลายพันราย บริการของเราดำเนินการตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักจิตวิทยา โดยคำนึงถึงการเก็บรักษาความลับและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ (ล่าสุด 1 ม.ค. 66)

การปรึกษาแบบพบหน้า (60 นาที)

 • ครั้งละ 1,800 บาท

การปรึกษาแบบออนไลน์ (60 นาที)

 • ครั้งละ 1,800 บาท

การปรึกษาคู่รัก/ครอบครัว (90 นาที)

 • ครั้งละ 2,500 บาท

การปรึกษาครั้งเดียวจบ (90 นาที)

(จิบกาแฟสนทนากับนักจิตวิทยา)

 • ครั้งละ 2,500 บาท

ตรวจสอบตารางเวลานัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0654154417, 0801424729 หรือ Facebook: Knowing Mind

Image by Igor Son
bottom of page