top of page
Image by Codioful (Formerly Gradienta)

คำถามที่พบบ่อย

Frequently Asked Questions (FAQ)

รวมคำถามเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและบริการต่าง ๆ ของโนอิ้งมายด์

ผู้รับบริการต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนมาปรึกษา?

การเตรียมตัวก่อนมาปรึกษาจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปรึกษา แนวทางการเตรียมตัวมีดังนี้

  1. ทำความเข้าใจความต้องการของตัวเอง: คิดทบทวนว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไร อยากแก้ไขปัญหาใด หรืออยากพัฒนาตัวเองด้านไหน การทำความเข้าใจความต้องการของตัวเองจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับนักจิตวิทยาได้อย่างชัดเจน

  2. รวบรวมข้อมูล: หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของคุณ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ให้จดบันทึกไว้เพื่อนำมาเล่าให้นักจิตวิทยาฟัง

  3. ตั้งเป้าหมาย: ไตร่ตรองว่าคุณอยากได้อะไรจากการปรึกษาครั้งนี้ อยากรู้สึกอย่างไร หรืออยากมีพฤติกรรมแบบไหน การตั้งเป้าหมายจะช่วยให้นักจิตวิทยาเข้าใจความคาดหวังของคุณและออกแบบการปรึกษาให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

  4. เตรียมคำถาม: หากมีคำถามเกี่ยวกับการปรึกษาหรือเกี่ยวกับนักจิตวิทยา ลองจดไว้เพื่อถามในช่วงการปรึกษา

  5. ทำใจให้สบาย: การปรึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณที่จะพูดคุยและระบายความรู้สึกได้อย่างอิสระ ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสิน พยายามทำใจให้สบายและเปิดใจให้กับกระบวนการ

ที่สำคัญที่สุดคือการเปิดใจและซื่อสัตย์กับนักจิตวิทยา การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้นักจิตวิทยาเข้าใจปัญหาของคุณได้อย่างลึกซึ้งและสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรึกษาแบบออนไลน์แตกต่างจากการปรึกษาแบบพบหน้าอย่างไร?

การปรึกษาออนไลน์และการปรึกษาแบบพบหน้าเป็นวิธีการที่แตกต่างกันในการทำงานร่วมกับนักจิตวิทยา แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาและส่งเสริมสุขภาวะในการดำเนินชีวิต

 

การปรึกษาออนไลน์มีความสะดวกสบายและประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทาง สามารถปรึกษาได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต และอาจเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง หรืออาศัยอยู่ไกล รวมถึงผู้ที่อาจรู้สึกสบายใจกว่าในการเปิดเผยความรู้สึกผ่านทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การปรึกษาออนไลน์อาจมีข้อจำกัดทางเทคนิค เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และอาจไม่สามารถสังเกตภาษากายได้เต็มที่

 

ในขณะที่การปรึกษาแบบพบหน้าช่วยสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจได้ง่ายกว่า นักจิตวิทยาสามารถสังเกตภาษากายได้อย่างเต็มที่ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความใกล้ชิดและการพูดคุยแบบเห็นหน้า แต่ก็ต้องเดินทางไปพบนักจิตวิทยาและอาจมีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

 

การเลือกวิธีการปรึกษาขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความสะดวกของแต่ละบุคคล รวมถึงลักษณะของปัญหา โนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์มีบริการทั้งแบบพบหน้าและออนไลน์ หากคุณไม่แน่ใจว่าแบบใดเหมาะกับคุณ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ก่อนตัดสินใจ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาต้องใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะเห็นผล?

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาไม่ได้มีระยะเวลาที่ตายตัวในการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เนื่องจากปัญหาที่แต่ละบุคคลเผชิญมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การประเมินความก้าวหน้าในการปรึกษาสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง โดยนักจิตวิทยาจะวางแผนร่วมกับคุณในการกำหนดเป้าหมายและติดตามพัฒนาการเป็นระยะ

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการเห็นผล ได้แก่ ความซับซ้อนของปัญหา ระดับความรุนแรง ความถี่ในการมาปรึกษา ความร่วมมือของผู้รับบริการ และความสัมพันธ์ระหว่างนักจิตวิทยาและผู้รับบริการ ในบางกรณีอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่ครั้ง แต่ในบางกรณีอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจปัญหาอย่างรอบด้านและค้นหาแนวทางในการรับมืออย่างเหมาะสม

สิ่งสำคัญคือการเปิดใจและให้ความร่วมมือกับนักจิตวิทยาอย่างเต็มที่ เพื่อให้กระบวนการปรึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการปรึกษา สามารถพูดคุยกับนักจิตวิทยาได้โดยตรง เพื่อร่วมกันประเมินและปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ปรึกษานักจิตวิทยาคนเดิมอยู่ สามารถปรึกษานักจิตวิทยาคนใหม่ไปพร้อมกันได้หรือไม่?

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องและความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจระหว่างนักจิตวิทยาและผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงแนะนำให้คุณเลือกนักจิตวิทยาเพียงหนึ่งท่านที่คุณรู้สึกสบายใจและเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน

การปรึกษากับนักจิตวิทยาหลายคนพร้อมกันอาจทำให้เกิดความสับสนในการรับข้อมูลและแนวทางการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อความก้าวหน้าในการบำบัดรักษา คุณสามารถศึกษาข้อมูลและแนวทางการทำงานของนักจิตวิทยาแต่ละคน เพื่อพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมกับความต้องการและปัญหาของคุณมากที่สุด

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกนักจิตวิทยาคนใด คุณสามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ เรายินดีให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้ท่านตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

Image by Christin Hume
bottom of page