โนอิ้งมายด์

ศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

และส่งเสริมสุขภาวะ

บริการของเรา

โนอิ้งมายด์ก่อตั้งเมื่อปี 2552 และเปิดศูนย์บริการโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการในปี 2560 บริการของโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาที่สำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาการปรึกษาโดยตรง ผ่านการฝึกฝนและการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือทางจิตใจอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายร้อยชั่วโมง และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านจิตวิทยามากกว่า 10 ปี นักจิตวิทยาทุกคนคำนึงถึงการทำงานอย่างมีหลักการและยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

หลักสูตรฝึกอบรม

การบรรยาย

ผมพยายามจะเปิดพื้นที่ชีวิตของคนให้กว้างขึ้น ชวนพวกเขาออกจากเงื่อนไขที่ตัวเองสร้างขึ้นมา จากเดิมที่พวกเขารู้สึกว่าทางเดินชีวิตของฉันแคบจังเลย ไปต่อไม่ได้แล้ว ผมพยายามบอกเขาว่ามีพื้นที่อีกกว้างเลยนะ ที่คุณมองเห็นว่าที่แคบ นี่เป็นเพราะเงื่อนไขในใจ

สมภพ แจ่มจันทร์, ผู้ก่อตั้งโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์

บริการการปรึกษาทางไกล

ในสถานการณ์โควิด-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์จำเป็นต้องงดให้บริการการปรึกษาแบบพบหน้าแบบไม่มีกำหนด สำหรับท่านที่มีปัญหาและต้องการปรึกษานักจิตวิทยาในช่วงนี้ โนอิ้งมายด์ขอเสนอบริการการปรึกษาทางไกลผ่านวีดิโอคอลไว้เป็นทางเลือก

ค่าบริการการปรึกษาทางไกลปรับลดจากปกติ 1,500 บาทต่อครั้ง เหลือ 1,200 บาทต่อครั้ง ไปจนกว่าโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ท่านที่สนใจสามารถติดต่อนัดหมายได้ที่ Inbox เพจ Knowing Mind หรือ โทร. 0801424729

เมื่อความเครียดคือโรคระบาด: จัดการจิตใจในภาวะ COVID-19

คุณสมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาของโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์ ให้สัมภาษณ์ Way Magazine เรื่องการจัดการภาวะต่างๆ ภายในจิตใจ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งถือเป็นโรคใหม่ที่โลกใบนี้ยังไม่เคยเจอมาก่อน

อ่านต่อ

25/5 ซอยเลิศปัญญา ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล knowingmindgroup@gmail.com

โทร. 0801424729

©2017 BY KNOWING MIND