KMG Logo-01.jpg
IMG_20210306_143135 2.jpg

โนอิ้งมายด์

ศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

และส่งเสริมสุขภาวะ

บริการของเรา

โนอิ้งมายด์ก่อตั้งเมื่อปี 2552 และเปิดศูนย์บริการโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการในปี 2560 บริการของโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาที่สำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาการปรึกษาโดยตรง ผ่านการฝึกฝนและการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือทางจิตใจอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายร้อยชั่วโมง และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านจิตวิทยามากกว่า 10 ปี นักจิตวิทยาทุกคนคำนึงถึงการทำงานอย่างมีหลักการและยึดถือจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การให้ความรู้

ในการดูแลจิตใจ

บริการสำหรับองค์กร

ผมพยายามจะเปิดพื้นที่ชีวิตของคนให้กว้างขึ้น ชวนพวกเขาออกจากเงื่อนไขที่ตัวเองสร้างขึ้นมา จากเดิมที่พวกเขารู้สึกว่าทางเดินชีวิตของฉันแคบจังเลย ไปต่อไม่ได้แล้ว ผมพยายามบอกเขาว่ามีพื้นที่อีกกว้างเลยนะ ที่คุณมองเห็นว่าที่แคบ นี่เป็นเพราะเงื่อนไขในใจ

สมภพ แจ่มจันทร์, ผู้ก่อตั้งโนอิ้งมายด์เซ็นเตอร์